CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC KHÔI

Tên công ty – Mã số thuế: CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC KHÔI
Tên giao dịch (tiếng Anh): NGOC KHOI CO.,LTD
Địa chỉ: 210 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC KHÔI

EnglishVietnamUnknown