Directory Category: Thái Bình

Thái Bình

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Phuc Truong Co.,ltd
Địa chỉ:
Tuynel Giang Tay Brick Factory, Cat Gia Village, Tay Giang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Đại diện pháp luật:
PHẠM VĂN BẮC
Giấy phép kinh doanh:
1000359672 – ngày cấp: 13/05/2005
Quốc gia- tỉnh :
Scroll to Top