Pleiku

Tên công ty – Mã số thuế: CỤC THUẾ TỈNH GIA LAI
Tên giao dịch (tiếng Anh): Department Of Taxation Of Gia Lai Province
Địa chỉ: 71B Hùng Vương, , Thành phố Pleiku, Gia Lai
Địa chỉ tiếng Anh: 71B Hung Vuong Street, Pleiku City, Gia Lai Province
Đại diện pháp luật: BÙI ANH TUẤN /
Mã số thuế: 5900269186
Giấy phép kinh doanh: 5900269186 – ngày cấp: 26/02/2004
Quốc gia- tỉnh :
EnglishVietnamUnknown