Directory Category: Pleiku

Pleiku

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Department Of Taxation Of Gia Lai Province
Địa chỉ:
71B Hùng Vương, , Thành phố Pleiku, Gia Lai
Địa chỉ tiếng Anh:
71B Hung Vuong Street, Pleiku City, Gia Lai Province
Đại diện pháp luật:
BÙI ANH TUẤN /
Mã số thuế:
5900269186
Giấy phép kinh doanh:
5900269186 – ngày cấp: 26/02/2004
Quốc gia- tỉnh :
Scroll to Top