Directory Category: Dak Nông

Dak Nông

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DAK MIL TRANSPORTATION CO-OPERATIVE
Địa chỉ:
57/4, xã Đăk Lao,, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
57/4, Dak Lao Commune, Dak Mil District, Dak Nong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
Hồ Ngọc Mạnh
Mã số thuế:
6000168973
Quốc gia- tỉnh :
Scroll to Top