Dak Nông

Tên công ty – Mã số thuế: HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐĂK MIL
Tên giao dịch (tiếng Anh): DAK MIL TRANSPORTATION CO-OPERATIVE
Địa chỉ: 57/4, xã Đăk Lao,, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh: 57/4, Dak Lao Commune, Dak Mil District, Dak Nong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Mạnh
Mã số thuế: 6000168973
Quốc gia- tỉnh :
EnglishVietnamUnknown