CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HƯNG LẠC – 0314364720

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HƯNG LẠC – 0314364720
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HUNG LAC CONSTRUCTION CONSULTING COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
72/7 Trần Quốc Toản, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
72/7 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN VĂN KIÊN
Mã số thuế:
0314364720 – Ngày bắt đầu thành lập: 21/04/2017
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, luật).
7110 (Chính)
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Lập quy hoạch xây dựng: công trình giao thông (cảng, đường thủy, cầu đường bộ), thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. – Lập dự án đầu tư xây dựng (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, BCKTKT) công trình: Công trình giao thông (cảng, đường thủy, thủy công, cầu đường bộ), thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. – Khảo sát địa hình công trình xây dựng, khảo sát địa chất công trình xây dựng. – Thiết kế, thẩm tra thiết kế: Công trình giao thông (cảng, đường thủy, thủy công, cầu đường bộ), thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. – Giám sát thi công xây dựng: Công trình giao thông (cảng, đường thủy, thủy công, cầu đường bộ), thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. – Tư vấn đấu thầu (trừ tư vấn tài chính, pháp luật, kế toán). – Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình – Kiểm định chất lượng công trình: Công trình giao thông (cảng, đường thủy, thủy công, cầu đường bộ), thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. – Lập dự án đầu tư. Tư vấn đấu thầu. Quản lý dự án. Thẩm tra thiết kế, lập dự toán công trình. Kiểm định chất lượng công trình – Thiết kế các công trình thủy. Khảo sát địa hình xây dựng công trình. Khảo sát địa chất công trình xây dựng. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường thủy, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội – ngoại thất công trình xây dựng.
4100
Xây dựng nhà các loại
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ
4220
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng và sửa chữa công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản).
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Giấy phép kinh doanh:
0314364720 – Ngày bắt đầu thành lập: 21/04/2017
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top