CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA CALIFORNIA – 0305060028

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA CALIFORNIA – 0305060028
Tên giao dịch (tiếng Anh):
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Địa chỉ:
Số 126, Đường Hùng Vương, Phường 12, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
126 Hung Vuong Street, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
Dane Roy Fort
Mã số thuế:
0305060028 – Ngày hoạt động: 10/07/2007
Ngành nghề chính:
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
8551 Giáo dục thể thao và giải trí
chi tiết: Kinh doanh dịch vụ trung tâm rèn luyện sức khoẻ (huấn luyện và luyện tập Yoga, trung tâm thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, võ thuật, quyền anh, bơi lội) (loại trừ các hoạt động thi đấu có tính chất đối kháng hoặc/và tổ chức giải thi đấu) (Doanh nghiệp cam kết đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (ví dụ như bể bơi) đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho mục đích kinh doanh đã được cấp phép). (Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Luật Thể dục, thể thao, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao đối với từng môn trong dự án và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Luật Giáo dục, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73 ngày 26/9/2012 của Chính phủ, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).
Giấy phép kinh doanh:
0305060028 – Ngày hoạt động: 10/07/2007
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top