CÔNG TY TNHH K-TECH VIỆT NAM

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH K-TECH VIỆT NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
K-TECH VIET NAM LIMITED COMPANY
Tên viết tắt:
K-TECH VIET NAM CO.,LTD
Địa chỉ:
Thửa đất 726, tờ bản đồ 28, khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Land Plot 726, Map sheet No. 28, Tan Binh Quarter, Tan Hiep Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
SU PEIJI
Mã số thuế:
3702686730 (25/07/2018)
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; phải làm thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
1321 (Chính)
Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: Dệt vải, dệt nguyên phụ liệu ngành giày da, may mặc, túi xách
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối các loại hàng hoá không thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Giấy phép kinh doanh:
3702686730 (25/07/2018)
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top