CÔNG TY TNHH CANON MARKETING VIỆT NAM – 0311869297

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH CANON MARKETING VIỆT NAM – 0311869297
Tên giao dịch (tiếng Anh):
CANON MARKETING VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
CMV
Địa chỉ:
Tầng 10 và Tầng 11, President Place, số 93, Đường Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
10th and 11th Floors, President Place, No. 93, Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mã số thuế:
0311869297 – Ngày bắt đầu thành lập:25/06/2012
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý marketing (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được thực hiện hoạt động liên quan lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm; không hoạt động vận động hành lang)
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng các máy móc, thiết bị do Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối tại Việt Nam.
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
chi tiết: bán buôn phần mềm
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
4690 (Chính)
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: – Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS 3707.90, 4202.12, 4202.39, 4202.91, 4202.92, 4901.10, 4901.99, 8443.31, 8443.32, 8443.39, 8443.99, 8471.60, 8507.80, 9023.00, 2506, 3212, 3215, 3402, 3403, 3405, 3505, 3506, 3814, 3820, 3910, 3917, 3919, 3920, 3921, 3923, 3925, 3926, 4008, 4009, 4010, 4015, 4016, 4205, 4415, 4802, 4805, 4806, 4809, 4810, 4811, 4819, 4820, 4821, 4823, 4911, 5601, 5602, 5603, 5903, 5906, 5910, 5911, 6005, 6115, 6307, 6812, 6815, 6903, 7002, 7006, 7007, 7009, 7010, 7019, 7020, 7229, 7306, 7307, 7312, 7314, 7315, 7318, 7319, 7320, 7326, 7413, 7415, 7419, 7604, 7606, 7607, 7608, 7609, 7616, 8101, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8301, 8302, 8305, 8308, 8310, 8311, 8412, 8413, 8414, 8421, 8424, 8440, 8441, 8455, 8470, 8471, 8473, 8481, 8482, 8483, 8501, 8503, 8504, 8505, 8506, 8508, 8516, 8518, 8523, 8525, 8528, 8529, 8531, 8532, 8533, 8534, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 9001, 9002, 9006, 9008, 9013, 9017, 9018, 9022, 9025, 9026, 9027, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9403, 9405, 9603, 9608, 9612 theo quy định pháp luật Việt Nam. – Thực hiện quyền nhập khẩu các hàng hóa có mã HS 4414, 8306, 9005, 4910, 4818, 8507.60 theo quy định của pháp luật Việt Nam. (Hàng hóa có mã HS 4901.10 và 4901.99 là các tài liệu giới thiệu về Công ty, tài liệu giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng liên quan đi kèm với sản phẩm. Doanh nghiệp chỉ được thực hiện quyền phân phối các hàng hóa này đi kèm với sản phẩm chính, không được phân phối riêng lẻ.) – Thực hiện quyền nhập khẩu các hàng hóa có mã HS 8523.49.13, 8523.59.40 và 8523.52.00 theo quy định của pháp luật Việt Nam. (Đối với các hàng hóa có mã HS 8523: doanh nghiệp không được thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với hàng hóa là thiết bị lưu trữ thông tin đã ghi) – Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Giấy phép kinh doanh:
0311869297 – Ngày bắt đầu thành lập:25/06/201
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top