CÔNG TY TNHH ANNE HILL – 0313510841

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH ANNE HILL – 0313510841
Tên giao dịch (tiếng Anh):
ANNE HILL COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
ANNE HILL CO., LTD
Địa chỉ:
số 31-33, đường Giang Văn Minh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
31-33, Giang Van Minh Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
VĂN BÍCH THỤY
Mã số thuế:
0313510841 (28/10/2015)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành và chỉ được tuyển sinh, tổ chức đào tạo sau khi đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện và có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2015, Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73 ngày 26/9/2012 của Chính phủ, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
8520
Giáo dục tiểu học
(CPC: 921)
8510 (Chính)
Giáo dục mầm non
Chi tiết: cung cấp các dịch vụ giáo dục bậc mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo) cho các học sinh nước ngoài từ 18 tháng tới 6 tuổi theo các quy tắc và phương pháp đào tạo hiện đại bằng tiếng anh và các ngôn ngữ khác (CPC: 921)
Giấy phép kinh doanh:
0313510841 (28/10/2015)
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top