CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ 2

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ 2
Tên giao dịch (tiếng Anh): Investment Construction Export Import No 2 Joint Stock Company
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SỐ 2

EnglishVietnamUnknown