CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH – 0305141929

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH – 0305141929
Tên giao dịch (tiếng Anh): GIA DINH DEVELOPMENT CORPORATION
Địa chỉ: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh: 67 Nguyen Thi Minh Khai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật: VÕ TRUNG CƯƠNG
Mã số thuế: 0305141929 – 09/08/2007
Ngành nghề chính: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, giao thông.
4220
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.
4311
Phá dỡ
Chi tiết: San lấp mặt bằng.
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán sản phẩm-máy móc-thiết bị-công nghệ-phụ tùng-vật tư và nguyên phụ liệu ngành công nghiệp.
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở).
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng (không kinh doanh tại trụ sở).
6329
Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ truyền thông đa phương tiện.
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng.
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư, quản lý kinh doanh (trừ tư vấn tài chính, kế toán).
7310
Quảng cáo
Chi tiết: Quảng cáo thương mại.
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu, phân tích thị trường.
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất.
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Môi giới thương mại.
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Dịch vụ tổ chức lễ hội, triển lãm.
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tiếp thị.
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (không hoạt động tại trụ sở).
4641
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng dệt, quần áo và hàng may sẵn khác, giày dép.
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; – Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới, sàn giao dịch bất động sản.
0119
Trồng cây hàng năm khác
0122
Trồng cây lấy quả chứa dầu
0123
Trồng cây điều
0125
Trồng cây cao su
0126
Trồng cây cà phê
0124
Trồng cây hồ tiêu
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
chi tiết: Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, nước ngọt
0323
Sản xuất giống thuỷ sản
0128
Trồng cây gia vị, cây dược liệu
0163
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0141
Chăn nuôi trâu, bò
(không hoạt động tại trụ sở)
0145
Chăn nuôi lợn
(không hoạt động tại trụ sở)
0146
Chăn nuôi gia cầm
(không hoạt động tại trụ sở)
0312
Khai thác thuỷ sản nội địa
chi tiết: Khai thác thuỷ sản nước lợ, nước ngọt
1079
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở)
Giấy phép kinh doanh: 0305141929 – 09/08/2007
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH – 0305141929

EnglishVietnamUnknown