Chi cục thuế thành phố Pleiku

Tên công ty – Mã số thuế: Chi cục thuế thành phố Pleiku
Tên giao dịch (tiếng Anh): Pleiku City’s Taxation Sub-department
Địa chỉ: Tăng Bạt Hổ – Tp.Pleiku – Gia lai
Địa chỉ tiếng Anh: Tang Bat Ho Street, Pleiku City, Gia Lai Province
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: Chi cục thuế thành phố Pleiku

EnglishVietnamUnknown