BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tên công ty – Mã số thuế: BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tên giao dịch (tiếng Anh): MINISTRY OF LABOUR – INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
Tên viết tắt: MOLISA
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 12 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

EnglishVietnamUnknown