BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

Tên công ty – Mã số thuế: BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN
Tên giao dịch (tiếng Anh): Saint Paul Hospital
Địa chỉ: 12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 12 Chu Van An Street, Ba Dinh District, Hanoi City
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hưng
Mã số thuế: 0100109931-030 (30/12/2013)
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Giấy phép kinh doanh: 002/SYT-GPHĐBV
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

EnglishVietnamUnknown