BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM

Tên công ty – Mã số thuế: BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh): Board of Management of Saigon Hi-Tech Park
Địa chỉ: Đường D1, Khu công nghệ cao Phường Tân Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh: D1, Saigon Hi-Tech Park Tan Phu Ward, District 9, Hochiminh City, Vietnam.
Đại diện pháp luật: Lê Hoài Quốc
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM

EnglishVietnamUnknown