Đất 2L là đất gì? Đất 2 vụ lúa trên năm tiếng Anh là gì?

Đất 2L là đất gì? Đất 2 vụ lúa trên năm tiếng Anh là gì? câu hỏi được biên dịch tiếng Anh thắc mắc vì không biết là viết tắt của chữ gì và ý nghĩa là gì. Trong bài viết này sẽ giải thích từ viết tắt 2L trong giấy tờ nhà đất hay chủ quyền nhà và đưa ra những gợi ý tiếng Anh để bạn chọn lựa.

Đất 2L là đất gì? Đất 2 vụ lúa trên năm tiếng Anh là gì?Đất 2L là đất gì? Đất 2 vụ lúa trên năm tiếng Anh là gì?

Đất 2L là viết tắt của đất trồng 2 vụ lúa / năm, nghĩa là đất này dùng để trồng lúa nước. Như vậy đất 2L có mục đích là trồng lúa nước, mỗi năm 2 mùa vụ, như vậy từ đây chúng ta có thể đưa ra những gợi ý tiếng Anh về (use purpose) như sau:

i) 2 rice crop field

ii) 2-crop paddy field

iii) growing 2 rice crops a year

iv) rice is grow with 2 or more crops

v) 2 paddy rice crop field

…. Xem thêm gia hạn visa tiếng anh là gì

Như vậy đất 2L là đất trồng lúa nước 2 vụ / năm đương nhiên có thể trồng 3 vụ…và tiếng Anh là 2 paddy rice crop field.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top