Administration for Industry and Commerce (AICs) là gì?

Administration for Industry and Commerce (AICs) là gì trong giấy phép kinh doanh của Trung Quốc. Để biết Administration for Industry and Commerce là gì, chúng ta cần biết manh mối, vì đây là cơ quan cấp giấy phép, cho nên chúng ta dễ dàng suy luận.

Gia hạn visa 1 tháng 1 lần cho người nước ngoài du lịch Việt Nam

Phí gia hạn visa

Administration for Industry and Commerce (AICs) là gì

Administration for Industry and Commerce là gì?

Administration for Industry and Commerce là Cục quản lý công nghiệp và thương mại Trung Quốc, là cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hay giấy phép kinh doanh (business licence)

Sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng, chúng ta sẽ bắt gặp thông tin thật hữu ích:

SAIC functions in maintaining market order and protecting the legitimate rights and interests of businesses and consumers by carrying out regulations in the fields of enterprise registration, competition, consumer protection, trademark protection and combating economic illegalities. It also takes charge in business coordination among local Administrations for Industry and Commerce (AICs) at/below provincial level nationwide, and gives relevant guidance thereof.

SAIC thực hiện chức năng duy trì trật tự thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng bằng cách thực hiện các quy định trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ nhãn hiệu và chống các hành vi vi phạm pháp luật kinh tế. Tổ chức SAIC cũng chịu trách nhiệm điều phối kinh doanh giữa các Cơ quan Quản lý Công nghiệp và Thương mại địa phương (AIC) ở cấp tỉnh / dưới cấp tỉnh trên toàn quốc và đưa ra hướng dẫn liên quan về việc này.

Như vậy, Administration for Industry and Commerce (AICs) là gì? tạm dịch là Cục quản lý công nghiệp và thương mại Trung Quốc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top