Đại sứ quán Việt Nam tại Cambodia (Campuchia)

Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, Cambodia
Địa chỉ: 436 Monivong Blvd., Khan Chamcarmon, Phnom Penh
Điện thoại: (855) 23 726 284
Fax: (855) 2372 6273
Email: vnembassy03@yahoo.com vnembpnh@online.com.kh Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sihanouk Ville, Cambodia
Địa chỉ: 310 Ekreach- Khan Mittapheap – Sihanouk City
Điện thoại: (855) 3493 3669
Fax: (855) 3493 3669
Email: tlsqsiha@camintel.com Tổng lãnh sự Việt Nam tại Batambang, Cambodia
Địa chỉ: Road No.3, Batambang province, CAMBODIA
Điện thoại: (855) 5395 2894
Fax: (855) 5395 2894
Email: lsqvnbat@camintel.com

Các bạn đọc thêm Vietnam visa extension, gia hạn visa

Đại sứ quán Việt Nam tại Cambodia (Campuchia)
Đánh giá bài viết!

Bình luận

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}