XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Tên công ty – Mã số thuế: XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Tên giao dịch (tiếng Anh): Construction and mineral exploitation enterprise
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

EnglishVietnamUnknown