TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
Tên giao dịch (tiếng Anh): MEKONG UNIVERSITY
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
Địa chỉ tiếng Anh: Highway 1A, Long Ho District, Vinh Long City
Đại diện pháp luật: BÙI SONG CẦU
Mã số thuế: 1500480606
Giấy phép kinh doanh: 2184QĐ-BGD&ĐT – ngày cấp: 19/03/2007
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

EnglishVietnamUnknown