Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh (Tổng giáo phận Sài Gòn)

Tên công ty – Mã số thuế: Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh (Tổng giáo phận Sài Gòn)
Tên giao dịch (tiếng Anh): The Archdiocese of Ho Chi Minh City (The Archdiocese of Saigon)
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh (Tổng giáo phận Sài Gòn)

EnglishVietnamUnknown