Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh (Tổng giáo phận Sài Gòn)

Tên công ty – Mã số thuế:
Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh (Tổng giáo phận Sài Gòn)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
The Archdiocese of Ho Chi Minh City (The Archdiocese of Saigon)
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top