Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy

Tên công ty – Mã số thuế: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy
Tên giao dịch (tiếng Anh): Shipbuilding Industry Corporation
Tên viết tắt: SBIC
Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy

EnglishVietnamUnknown