Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy

Tên công ty – Mã số thuế:
Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Shipbuilding Industry Corporation
Tên viết tắt:
SBIC
Địa chỉ:
172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top