TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Tên công ty – Mã số thuế:
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
VRG
Địa chỉ:
236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
236 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
TRẦN NGỌC THUẬN / HUỲNH VĂN BẢO
Mã số thuế:
0301266564 (30/06/2010)
Ngành nghề chính:
Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tiền thân là Ban Cao su Nam bộ và chuyển thành Tổng Công ty Cao su Việt Nam (trực thuộc Bộ Nông nghiệp) – Vietnam General Rubber Corporation
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
0125 (Chính)
Trồng cây cao su
Chi tiết: Trồng, chăm sóc khai thác mủ, gỗ, củi cao su
2013
Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: chế biến và kinh doanh mủ cao su
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng
Chi tiết: trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ
1629
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ (bao gồm cả gỗ nguyên liệu và gỗ thành phẩm)
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su và cây rừng trồng (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: kinh doanh sản phẩm công nghiệp cao su, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su, vật tư nông nghiệp
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Cơ khí: đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo và kinh doanh các sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp khác (không đúc, sắt thép và chế tạo sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp tại trụ sở).
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản (trên cơ sở đất trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của địa phương).
8291
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
Chi tiết: Hoạt động tài chính, tín dụng và dịch vụ tài chính.
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.
4931
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: vận tải đường bộ
5021
Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Đầu tư phát triển, tổ chức quản lý, khai thác cảng biển, bến thủy nội địa và vận tải đường thủy.
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp (không sản xuất tại trụ sở). Công nghiệp sản xuất
3600
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Cấp nước
3700
Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Đo đạc, bản đồ. kiểm định, giám định hàng hóa
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: tin học
1811
In ấn
(trừ in, tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan tại trụ sở)
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)
7911
Đại lý du lịch
Chi tiết: Dịch vụ du lịch
7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động
0149
Chăn nuôi khác
Chi tiết: Chăn nuôi gia súc (không hoạt động tại trụ sở)
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ khoa học công nghệ, xuất bản; thương mại. Dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: đầu tư, xây dựng khai thác các nhà máy phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)
0129
Trồng cây lâu năm khác
0119
Trồng cây hàng năm khác
Giấy phép kinh doanh:
0301266564 (30/06/2010)
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top