CÔNG TY CỔ PHẦN MAY – DIÊM SÀI GÒN

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY – DIÊM SÀI GÒN
Tên giao dịch (tiếng Anh): SAIGON GARMENT – MATCH JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh: 346 Ben Van Don Street, Ward 1, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật: TRƯƠNG NGUYÊN TRANG THANH
Mã số thuế: 0303420853 (20/07/2004)
Ngành nghề chính: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Đầu tư xây dựng nhà các loại, văn phòng, khu thương mại-dịch vụ
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh nhà các loại. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng, khu kinh doanh thương mại-dịch vụ.
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản.
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn diêm quẹt.
1322
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
(không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở).
Giấy phép kinh doanh: 0303420853 (20/07/2004)
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY – DIÊM SÀI GÒN

EnglishVietnamUnknown