Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): ODONTO MAXILLO FACIAL HOSPITAL
Địa chỉ: 263,265 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 263,265 Tran Hung Dao Street, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Mã số thuế: 0301483696 (19/08/2002)
Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Giấy phép kinh doanh: 0301483696 (19/08/2002)
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown