GSA Mỹ là gì? Nhiệm vụ của GSA là gì?

GSA Mỹ là gì? Nhiệm vụ của GSA là gì? là những thuật ngữ mà hiện nay nhiều người đang tìm kiếm, đặc biệt là trong lúc người đứng đầu GSA chuyển giao quyền lực trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020? Chúng ta thử tìm hiểu thực hư.

Gia hạn visa cho người nước ngoài

Thủ tục gia hạn visa

GSA Mỹ là gì

GSA Mỹ là gì? Nhiệm vụ của GSA là gì?

Để biết GSA là gì, nhiệm vụ của GSA là gì chúng ta cần tìm hiểu qua định nghĩa tiếng Anh

The General Services Administration (GSA) is an independent agency of the United States government established in 1949 to help manage and support the basic functioning of federal agencies. GSA supplies products and communications for U.S. government offices, provides transportation and office space to federal employees, and develops government-wide cost-minimizing policies and other management tasks,

Google dịch GSA là gì?

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) là một cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1949 để giúp quản lý và hỗ trợ hoạt động cơ bản của các cơ quan liên bang. GSA cung cấp các sản phẩm và thông tin liên lạc cho văn phòng chính phủ Hoa Kỳ, cung cấp phương tiện đi lại và không gian văn phòng cho nhân viên liên bang, đồng thời phát triển các chính sách giảm thiểu chi phí trong toàn chính phủ và các nhiệm vụ quản lý khác.

Có thể hiểu đây giống như phòng hành chánh của một cơ quan, một công ty, tuy nhiên GSA khác là còn có chức năng tối ưu hóa thủ tục hành chính ở cấp cao nhất của chính quyền Hoa Kỳ, bao gồm cả việc chuyển giao quyền lực hay ngân sách thì cơ quan này thực hiện các thủ tục cần thiết…Như vậy cách dịch trên nghe có không thể hiện “quyền lực của cơ quan này”, cách dịch tốt hơn là Cơ quan tổng quản trị quốc gia nghe có vẻ cừ hơn.

Website của US GSA

https://www.gsa.gov/

Người đúng đầu GSA là Tổng quản trị quốc gia gọi là Chief Executive hay Administrative – Trưởng cơ quan GSA là bà Emily W. Murphy

Như vậy GSA Mỹ là gì? Nhiệm vụ của GSA là gì?  đã được giải đáp ít nhiều mang lại thông tin hữu ích cho người đọc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top