Giải thích thuật ngữ

Định nghĩa, giải thích thuật ngữ chuyên ngành gia hạn visa, hộ chiếu, các từ viết tắt…để làm rõ các loại giấy tờ xuất nhập cảnh và để tăng cường vốn từ vựng học tiếng Anh…

Quyết định số 2068/QĐ-TTg về phê duyệt phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Quyết định số 2068/QĐ-TTg về phê duyệt phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 / Decision No. 2068/QD-TTg approving development of renewable energy by 2030 with a vision to 2050

Quyết định số 2068/QĐ-TTg về phê duyệt phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 / Decision No. 2068/QD-TTg approving development of renewable energy by 2030 with a vision to 2050 Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài Giấy miễn thị thực 5 năm Quyết định số 2068/QĐ-TTg …

Quyết định số 2068/QĐ-TTg về phê duyệt phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 / Decision No. 2068/QD-TTg approving development of renewable energy by 2030 with a vision to 2050

Scroll to Top