Giải thích thuật ngữ

Định nghĩa, giải thích thuật ngữ chuyên ngành gia hạn visa, hộ chiếu, các từ viết tắt…để làm rõ các loại giấy tờ xuất nhập cảnh và để tăng cường vốn từ vựng học tiếng Anh…

Các loại hình doanh nghiệp: proprietorship, partnership, limited liability, corporation…

Bài viết sưu tâm “Các loại hình doanh nghiệp: proprietorship, partnership, limited liability, corporation…” với mục đích giúp biên dịch tiếng Anh rõ hơn bản chất các loại hình doanh nghiệp, để thống nhất nội dung bản dịch và dịch đúng loại hình doanh nghiệp nước ngoài. Xét theo hình thái tổ chức, các doanh …

Các loại hình doanh nghiệp: proprietorship, partnership, limited liability, corporation…

bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh tiếng anh là gì

Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh trung ương tiếng Anh là gì?

Để dịch được cụm từ Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh trung ương tiếng Anh là gì,  trước nhất dịch Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh tiếng Anh là gì, sau đó mới dịch cụm từ “….trung ương”. Nếu dịch theo kiểu từ theo từ thì Bệnh …

Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh trung ương tiếng Anh là gì?

Quyết định số 2068/QĐ-TTg về phê duyệt phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Quyết định số 2068/QĐ-TTg về phê duyệt phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 / Decision No. 2068/QD-TTg approving development of renewable energy by 2030 with a vision to 2050

Quyết định số 2068/QĐ-TTg về phê duyệt phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 / Decision No. 2068/QD-TTg approving development of renewable energy by 2030 with a vision to 2050 Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài Giấy miễn thị thực 5 năm Quyết định số 2068/QĐ-TTg …

Quyết định số 2068/QĐ-TTg về phê duyệt phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 / Decision No. 2068/QD-TTg approving development of renewable energy by 2030 with a vision to 2050

Scroll to Top