Phòng XNC

Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Công An. Cục Quản lý xuất nhập cảnh với vai trò là cơ quan đầu ngành, có chức năng tham mưu và chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xuất nhập cảnh. Hiện …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Bình Dương

Phòng xuất nhập cảnh Bình Dương hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bình Dương là cơ quan toạ lạc tại địa chỉ 681 Cách Mạng Tháng tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  Số điện thoại: (0274)3891269 hoặc (0274)3891268. Đây …

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh công an TPHCM là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang tạm …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Cao Bằng

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Cao Bằng Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Cao Bằng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Cao …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Định

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐBCA-X11 ngày 8.5.2012 của Bộ trưởng Bộ CA V/v thành lập Phòng QLXNC thuộc Công an tỉnh, ngày 1.6.2012 Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 1100/QĐ-CAT-PX13 ấn định biên chế, tổ chức bộ máy đảm bảo hoàn thành …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Ninh Thuận

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Ninh Thuận > Dịch vụ visa > Gia hạn visa > Dịch thuật công chứng Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Ninh Thuận thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Cà Mau

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Cà Mau Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Cà Mau thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Cà …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Phước

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Phước Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Phước thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Bình …