Phòng XNC

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Hà Tĩnh

Phòng xuất nhập cảnh Hà Tĩnh (Ha Tinh Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Hà Tĩnh có địa chỉ Ngõ 1, đường Phan Đình Phùng, Tp Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0692928672, Fax: 0692928500. Phòng xuất nhập cảnh Hà Tĩnh ở đâu? …