Phòng XNC

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Quảng Trị

Phòng xuất nhập cảnh Quảng Trị hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Trị (Quang Tri Immigration Office) là cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động xuất nhập cảnh. Địa chỉ: 19 Lê Lợi, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị. Phòng …

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Lạng Sơn

Phòng xuất nhập cảnh Lạng Sơn (Lang Son Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lạng Sơn là cơ quan quản lý nhà nước về thủ tục xuất nhập cảnh trên địa bàn của tỉnh. Điện thoại: 0692569158, Fax: 02053812146. Thông tin liên …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh TP Hà Nội

Phòng xuất nhập cảnhTP Hà Nội hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an TP Hà Nội (Hanoi Immigration Office) là cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh như khai báo tạm trú, cấp thẻ tạm trú, cấp …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Quảng Bình

Phòng xuất nhập cảnh Quảng Bình (Quang Binh Office of Immigration) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Bình là cơ quan quản lý nhà nước trong việc xuất cảnh  và nhập cảnh. Địa chỉ: 90 Đường Trần Hưng Đạo – Phường Đồng Phú …

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Kạn

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Kạn (Bac Kan Office of Immigration)  có địa chỉ tại: 431, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn. Điện thoại liên hệ: 0209.3.871.368, Fax: 0209.3.871.368. Đây là cơ quan giải quyết các thủ tục …