Phòng XNC

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Thanh Hóa

Phòng xuất nhập cảnh Thanh Hóa (Thanh Hoa Immigration Office) hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thanh Hóa là cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động xuất nhập cảnh, giải quyết các thủ tục xin cấp hộ chiếu cho người Việt Nam, …

Phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh Lai Châu

Phòng xuất nhập cảnh Lai Châu hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lai Châu (Lai Chau Immigration Office) là cơ quan toạ lạc tại Tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại: 0213.3877047 – 0213.3790168. Phòng có …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Bắc Ninh

Phòng xuất nhập cảnh Bắc Ninh hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bắc Ninh (Bac Ninh Immigration Office)  là cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh. Địa chỉ: 14 Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh. …

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Tây Ninh

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Tây Ninh (Tay Ninh Immigration Office) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Tây Ninh. …

Số điện thoại Phòng xuất nhập cảnh Quảng Trị

Phòng xuất nhập cảnh Quảng Trị hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Trị (Quang Tri Immigration Office) là cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động xuất nhập cảnh. Địa chỉ: 19 Lê Lợi, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị. Phòng …