ĐSQ Việt Nam tại các quốc gia

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

+ Địa chỉ bưu điện: Tokyo, 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho, 50-11. + Điện thoại: (813) 3466-3313; 3466-3314; 3466-3311 + Fax: (813) 3466-3391; 3466-7652; 3466-3312 + Email:    vnembasy@blue.ocn.ne.jp + Website: http://www.vietnamembassy-japan.org Danh sách cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản   1. Đoàn Xuân Hưng Đại sứ …

Đại sứ quán Việt Nam tại France (Pháp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, France Địa chỉ: 62-66 Rue Boileau, 75016 Paris, FRANCE Điện thoại: 01 44 14 64 0 Fax: 01 44 96 70 89 Email: vnparis@wanadoo.fr vnparis@club-internet.fr Tổng lãnh sự Việt Nam tại Paris, France Địa chỉ: 2, Le Verrier, 75006 Paris, FRANCE …

Đại sứ quán Việt Nam tại Egypt (Ai Cập)

Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo, Egypt Địa chỉ: #8 Madina El Monawara st., Dokki, Cairo, EGYPT Điện thoại: + 27(0)12 3628119 OR Fax: (202) 336 8612 Email: vinaemb@intouch.com Bạn hãy đọc thêm Cấp mới visa, gia hạn visa…

Đại sứ quán Việt Nam tại Denmark

Đại sứ quán Việt Nam tại Copenhagen, Denmark Địa chỉ: Bernstorffsvej 30C , 2900 Hellerup, Copenhagen, Denmark. Điện thoại: +45 39183932 Fax: (45) 3918 4171 Email: embvndk@hotmail.com Bạn hãy đọc thêm Xin visa tại cửa khẩu, gia hạn visa 3 tháng 1 lần…

Đại sứ quán Việt Nam tại Czech

Đại sứ quán Việt Nam tại Praha, Czech Địa chỉ: Plzenská 214, Praha 5, 150 00 – CZECH REPUBLIC Điện thoại: (420) 257 211 5 Fax: (420) 257 211 7 Email: dsqvietnamcz@yahoo.com Bạn hãy đọc thêm Xin visa tại cửa khẩu, gia hạn visa 3 tháng 1 lần…

Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba

Đại sứ quán Việt Nam tại La Habana, Cuba Địa chỉ: # 1802, 5ta. Avenide, Esquina A 18, Miramarm Playa. La Habana, CUBA Điện thoại: (537) 204 1502; Fax: (537) 204 1041 Email: embaviet@ceniai.inf.cu vndaisu@ceniai.inf.cu Bạn hãy đọc thêm Cấp mới visa, gia hạn visa Hàn Quốc…

Đại sứ quán Việt Nam tại Canada

Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, Canada Địa chỉ: 470 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M8, CANADA Điện thoại: (1613) 236 0772 Fax: (1613) 236 2704 Email: vietem@istar.ca vietnamembassy@rogers.com Bạn hãy đọc thêm Dịch vụ gia hạn visa, dịch vụ visa…

Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam

Đại sứ quán Việt Nam tại DARUSSALAM, Brunei Darussalam Địa chỉ: No 9, Spg 148-3 jalan Telanai BA 2312,BSB – BRUNEI DARUSSALAM Điện thoại: (673) 265 1580 Fax: (673) 265 1574 Email: vnembassy@yahoo.com Bạn hãy đọc thêm Dịch vụ visa, thẻ tạm trú…

Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus

Đại sứ quán Việt Nam tại Minsk, Belarus Địa chỉ: No 3, Mozajskovo Str., Minsk – BELARUS 220040 Điện thoại: (3751) 7239 -15 Fax: (3751)7239-15-3 Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn Bạn hãy đọc thêm Gia hạn visa Mỹ, cấp mới visa…

Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria

Đại sứ quán Việt Nam tại Sofia, Bulgaria Địa chỉ: #1, Jetvarka St., Sofia 1113, BULGARIA Điện thoại: (359) 2963 2609 Fax: (359) 2963 3658 Email: vnemb.bg@mofa.gov.vn Bạn hãy đọc thêm Xin visa tại cửa khẩu, gia hạn visa 3 tháng 1 lần…
EnglishVietnamUnknown