Ban Quản Lý Các Dự án Đầu Tư – Xây Dựng Khu Công Nghệ Cao TP.HCM – 0306678152

Tên công ty – Mã số thuế: Ban Quản Lý Các Dự án Đầu Tư – Xây Dựng Khu Công Nghệ Cao TP.HCM – 0306678152
Tên giao dịch (tiếng Anh): Construction and Investment Project Management Board (Saigon Hi-tech Park)
Địa chỉ: Km 1001 Xa Lộ Hà Nội – Phường Tân Phú – Quận 9 – TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: Km 1001, Hanoi Highway, Tan Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: Trần Hiến
Mã số thuế: 0306678152
Ngành nghề chính: 1 Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật 69101
Quốc gia- tỉnh :

Send Message to listing owner

Listing Title: Ban Quản Lý Các Dự án Đầu Tư – Xây Dựng Khu Công Nghệ Cao TP.HCM – 0306678152

EnglishVietnamUnknown