BOCA, Section chief trong Document legalization là gì?

BOCA, Section chief trong Document legalization là gì? để tìm câu trả lời, chúng ta cần phải biết từ viết tắt của BOCA là gì, từ đó sẽ hiểu nghĩa sẽ dễ dàng hơn. Xem chữ trong khung đỏ để dễ liên tưởng đến tình huống, từ đó dễ suy luận hơn.

Dịch vụ gia hạn visa

Xin nhập cảnh vào Việt Nam làm việc sau dịch Covid – 19 như thế nào

BOCA là gì

BOCA, Section chief trong Document legalization là gì?

Vì nằm trong Document legalization – chứng thực giấy tờ, cho nên chúng ta biết được, hồ sơ này thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan lãnh sự, thuộc bộ ngoại giao.

BOCA viết tắt của từ gì?

BOCA viết tắt của Bureau Of Consular Affairs, tạm dịch là Cục lãnh sự, Cục lãnh sự trực thuộc Bộ ngoại giao

Section chief là gì?

Section hay Unit là một đơn vị hành chính, nhỏ hơn Bureau, hay là một phòng/bàn làm việc tại Cục lãnh sự

Như vậy, Section chief là trưởng phòng

Kết luận: BOCA, Section chief trong Document legalization là gì? là Cục lãnh sự, là trưởng phòng, thuộc Bộ ngoại giao trong giấy chứng thực của Cục lãnh sự.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top